Az Ön magánszférája fontos számunkra.

Jelen nyilatkozat tárgya a TROTEC® ajánlatának igénybevétele során begyűjtött személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása ("felhasználás"). Köszönjük, hogy érdeklődik weboldalunk iránt. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az adatainak kezeléséről.
A TROTEC® csak akkor gyűjt és használ fel adatokat, ha azt a német adatvédelmi rendelet (GDPR) és a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG), valamint a német telemédiatörvény (TMG) adatvédelmi jogi rendelkezései lehetővé teszik. Ennek során a TROTEC® mindig az adatvédelmi alaprendelet elveivel összhangban jár el, nevezetesen:

 • Adattakarékosság ("amennyi valóban szükséges ")
 • Adatpontosság ("nincs változtatás az adatgyűjtés során")
 • Célhoz kötöttség ("csak a cél eléréséhez szükséges mértékben")
 • Adatbiztonság ("adatvédelmi intézkedések", pl. SSL-titkosítás)
 • Átláthatóság ("az adatok feldolgozása követhető módon")

Ezen előírásoknak és minden esetben az adott szükségleteknek megfelelően csak akkor gyűjtünk adatokat, ha ez a TROTEC® használatához és szolgáltatásaihoz szükséges vagy ha az adatok, különösen a személyre szabottak, a vásárlás vagy más szolgáltatások lebonyolításához szükségesek.

Általános tudnivalók

 1. Felelős szerv
  Az adatvédelmi törvény értelmében a felelős szerv az EU 2016/679 rendelet 4. cikkének 4. pontja ("GDPR") értelmében a TROTEC® GmbH (lásd impresszum). Ha bármilyen kérdése van az Ön adatainak felhasználásával kapcsolatban vagy élni kíván az itt leírt jogorvoslati lehetőségekkel, akkor egyszerűen használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. Természetesen a TROTEC® ajánlatát anélkül is igénybe veheti, hogy bármilyen információt megadna magáról vagy személyes adatokat közölne. Csak személyes hivatkozás nélküli hozzáférési adatokat (például az internetszolgáltató nevét, a használt böngésző típusát, az oldalt, amelyről a webhelyet látogatja, vagy a kért fájl nevét) gyűjtjük; az adatok alapján nem lehet visszakövetkeztetni az Ön személyére. Ezeket az adatokat kizárólag kínálatunk javítására használjuk fel.

 2. Nincs hozzájárulás a felhasználás révén
  Az Ön adatainak felhasználása tekintetében az alkalmazandó jogi rendelkezések, különösen a Szövetségi Adatvédelmi törvény és a Telemédiatörvény az irányadóak. Amennyiben az adatok gyűjtése olyan célból történik, amelyhez e rendelkezések értelmében az Ön hozzájárulása szükséges, úgy minden esetben kifejezett hozzájárulását kérjük. Ön bármikor visszavonhatja a megadott hozzájárulását a jövőre nézve és/vagy tiltakozhat adatai jövőbeni felhasználása ellen. A puszta regisztráció, a szolgáltatások igénybevétele vagy a jelen nyilatkozat ismerete nem helyettesíti az Ön kifejezett beleegyező nyilatkozatát.

 3. Adatainak felhasználása
  Az alábbiakban röviden ismertetjük az adatok felhasználásának lehetőségeit. Amikor Ön a böngészőjén belép a weboldalra vagy mobileszközén behívja az alkalmazást, csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a böngészője vagy mobileszköze automatikusan továbbít számunkra, lehetővé téve a weboldalunk vagy alkalmazásunk felkeresését, valamint a stabilitás és a biztonság garantálását. Elsősorban a következő adatok:

  • az Ön IP-címe
  • a kérés tartalma, dátuma és időpontja,
  • a weboldal, amelyről a kérést továbbították,
  • a kért oldal,
  • az átvitt adatok mennyisége,
  • a használt böngésző típusa
  • az Ön operációs rendszere,
  • a böngészőszoftver nyelve és verziója
  • az Ön internetszolgáltatója

  jöhetnek szóba. Ezen adatok feldolgozása a következő célokra szolgál:

  • a weboldal zökkenőmentes kapcsolódásának biztosítása,
  • szolgáltatásaink és termékeink megjelenítése,
  • szolgáltatásaink használhatósága,
  • a rendszer biztonságának és stabilitásának értékelése, valamint
  • egyéb adminisztratív célok.

   Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja. Jogos érdekünk az adatgyűjtés fent említett céljaiból következik.

 1. Adatok gyűjtése
  Személyes adatok gyűjtésére akkor kerül sor, amikor Ön megrendelési folyamatot kezdeményez, vevői fiókot hoz létre vagy feliratkozik a hírlevélre; ennek során személyes adatokat és a feldolgozáshoz szükséges adatokat gyűjtünk. Ezen adatok közül csak a szerződéses viszonyhoz szükséges adatokat kell kötelezően megadni. Amikor Ön a visszatérő vevő funkciót használja, a TROTEC® automatikusan technikai információkat gyűjt és tárol a szervernaplókban, amelyeket a böngészője továbbít nekünk. Ezek elsősorban az úgynevezett cookie-kban (lásd a "Cookie-k" című részt) tárolt adatok, amelyek a szolgáltatási funkciókhoz szükségesek.

 2. Azadatok feldolgozása és felhasználása
  A TROTEC® négy alapvető célra használja fel az összegyűjtött adatokat, bár nem minden adatot használ fel ténylegesen minden célra:
  1. Az Ön személyére és címére vonatkozó fiókadatokat (leltáradatok) a felhasználói kapcsolat (megrendelés) létrehozásához és lebonyolításához használjuk.
  2. Az egyedi ajánlatok használatára vonatkozó adatokat (használati adatok) a használati szolgáltatás technikai lebonyolításához (egyszerűsített rendelés) használjuk fel. Ennek során előfordulhat, hogy a különböző szolgáltatások használati adatait elszámolási célokból összevonják.
  3. A szerződés teljes körű lebonyolításával és a vételár teljes kifizetésével az Ön adatai további felhasználásig zárolásra, majd az adójogi és kereskedelmi jogi törvények szerinti megőrzési határidők lejártát követően törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárult adatai további felhasználásához (vevői fiók).
  4. Ha feliratkozik a hírlevélre, e-mail címét saját hirdetési céljainkra használjuk mindaddig, amíg le nem iratkozik a hírlevélről.

 3. Adattovábbítás harmadik félnek
  A TROTEC® csak akkor továbbítja az Ön személyes adatait harmadik félnek, ha:
  1. Az adattovábbítás a megrendelés teljesítéséhez vagy számlázásához szükséges, különös tekintettel arra, ha egy harmadik félnek szüksége van ezekre az adatokra a szerződéses kapcsolat lebonyolításához (például hitelkártya-társaságok vagy csomagküldő szolgáltatók; ebben az esetben az adatokat csak olyan mértékben továbbítjuk harmadik félnek, amennyire az a szolgáltatáshoz szükséges).
  2. Amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, úgy egyes esetekben a személyes adatokat a törvény által megengedett kereteken belül továbbítjuk harmadik félnek, aki jogosult lehet ellenőrizni a megadott adatok (például hitelkártyaadatok, számlaadatok stb.) érvényességét és a hitelképességet. Ennek során az adatokat csak a lebonyolítást végző szervezeteknek továbbítják. Ide soroljuk adott esetben a megadott bankot, valamint a következő vállalatokat, amelyekkel a TROTEC® együttműködik:

   Hitelkártya-ellenőrző vállalat
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   Logisztikai vállalat
   A vonatkozó törvényeknek megfelelően kormányzati szervek is kérhetnek tőlünk információkat vagy adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében, pl. büntetőeljárás céljából.
   Egyébiránt az Ön személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik félnek, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának a) pontja szerint, vagy ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának c) pontja szerinti törvényes engedély áll a rendelkezésünkre.
   Ha személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, akkor gondoskodunk róla, hogy az adatok címzettje a GDPR 45. cikke értelmében megfelelő szintű adatvédelmet garantáljon. Alkalmassági határozat hiányában a TROTEC® gondoskodik arról, hogy az adatok címzettjei a GDPR 46. cikke értelmében megfelelő garanciákat nyújtsanak; a TROTEC® elsősorban az Európai Unió más uniós országokba történő adattovábbításra vonatkozó szerződésmintáit használja azok mindenkori hatályos változatában. Az USA-ba történő adattovábbítás során a TROTEC® arra törekszik, hogy a címzettet kötelezze a Privacy Shield (adatvédelmi pajzs) elveinek betartására és betartatására (azaz a személyes adatok kezelésére vonatkozó minimális szabályok elismerésére).

 4. Adatok törlése
  Ha az Ön adataira már nincs szükség a fent említett célokból, beleértve az elszámolást is, akkor az adatokat töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy minden egyes törléskor az adatok először csak ez zárolásra kerülnek, majd megfelelő késleltetést követően véglegesen törlődnek a véletlen törlés vagy az esetleges szándékos károkozás elkerülése érdekében. Technikai okokból az adatok duplikálódhatnak a biztonsági másolati fájlokban és a szolgáltatások tükrözéseiben. Technikai okokból kifolyólag az ilyen másolatok is csak késleltetve törölhetők. Ezen túlmenően kereskedelmi jogi és adójogi okok miatt is kötelező bizonyos ideig megőrizni bizonyos adatokat a lebonyolított tranzakciókról.

Adatkezelés az ajánlataink igénybevételéhez
Ha Ön igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat és termékeinket, különböző alkalmakkor kérhetjük, hogy személyes adatokat, mint például:


 • neve,
 • születési ideje,
 • címe,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma vagy mobiltelefonszáma és
 • hitelkártya-információk

adjon meg nekünk.
Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük és azok az alábbiakhoz szükségesek:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. lit. b) pontja alapján a szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében: az Ön megrendeléseinek feldolgozásához - többek között az Ön személyazonosságának ellenőrzéséhez, a fizetések feldolgozásához és az ügyfélszolgálat biztosításához, az Önnel folytatott levelezéshez, az Ön vagy a mi igényeinek feldolgozásához, a weboldalunk technikai adminisztrációjának biztosítása és az ügyféladatok kezelése érdekében;
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint jogi előírások miatt: annak érdekében, hogy fontos e-maileket küldjünk Önnek a weboldal használatával, a kínált termékekkel és szolgáltatásokkal, a technikai problémákkal kapcsolatos aktuális információkkal vagy a jogi, illetve szabályozási kötelezettségeinket érintő ügyekkel kapcsolatban; valamint
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. lit. c) pontja szerint törvényes előírások alapján vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. lit. e) pontja szerint közérdekből: az Ön és a mi társaságunk (beleértve a kapcsolt vállalatainkat is) csalás elleni védelme, valamint a személyazonosság és az életkor ellenőrzése céljából.


A kapcsolatfelvételi űrlap használata
Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy a weboldalon található űrlapon keresztül kapcsolatba lépjen velünk. Használatához egy érvényes e-mail címet kell megadni; további adatok megadása önkéntes. Ezen adatok feldolgozása a kapcsolatfelvétel célját szolgálja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja értelmében az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történik.

Cookie-k
A TROTEC® a weboldalon úgynevezett "cookie-kat" használ, azaz kis méretű, szöveges információkat tartalmazó fájlokat, amelyek az Ön merevlemezén tárolódnak, amikor Ön az ajánlatot lehívja ("cookie-k"). A cookie-ban olyan információk tárolódnak, amelyek minden esetben a konkrét használt végberendezéssel kapcsolatosak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezáltal közvetlenül megismerjük az Ön személyazonosságát.
Egyrészt azért használunk cookie-kat, hogy weboldalunk navigációját és használatát maximális mértékben felhasználóbaráttá tegyük. A sikeres bejelentkezést követően a weboldal felkeresésének teljes időtartama alatt szükségünk van a cookie-kra az Ön azonosításához és engedélyezéséhez. Ezek a cookie-k a böngésző munkamenet végén automatikusan törlődnek az Ön merevlemezéről (munkamenet cookie-k).

Ezenkívül olyan cookie-kat is használunk, amelyek a böngésző munkamenetének befejezését követően egy bizonyos ideig az Ön merevlemezén maradnak (tartós cookie-k). Ezek a cookie-k megkönnyítik weboldalunk, valamint szolgáltatásaink és termékeink használatát, például bizonyos bejegyzések és beállítások tárolásával, hogy Önnek ne kelljen azokat állandóan megismételnie. Ezen túlmenően ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy statisztikailag regisztráljuk weboldalunk használatát, optimalizáljuk kínálatunkat, valamint hogy weboldalainkat és ajánlatainkat jobban személyre szabhassuk az Ön számára (lásd még a jelen adatvédelmi nyilatkozat VII. szakaszát). A tartós cookie-k az Ön merevlemezén tárolódnak; a böngésző egy meghatározott idő - amely a cookie-tól függően eltérő lehet - elteltével törli azokat. A cookie-k lehetnek harmadik fél szolgáltatóinak cookie-jai is (harmadik fél cookie-jai), mivel igénybe vesszük néhány hirdetési partner szolgáltatásait, akik segítségével az internetes ajánlatot és a weboldalakat érdekesebbé tehetjük az Ön számára (lásd még a jelen adatvédelmi szabályzat VII. pontját).
A cookie-k által feldolgozott adatok a fent említett célokból szükségesek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. f) pontja szerinti jogos érdekeink és harmadik felek érdekeinek védelme érdekében.
Tájékoztatjuk Önt a cookie-k használatáról, amikor (először) felkeresi weboldalunkat, illetve alkalmazásunkat. A cookie-k későbbi használatát bármikor megakadályozhatja, ha törli a cookie-kat és elutasítja azok elfogadását a böngésző beállításaiban. Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, kizárhassa a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhassa a cookie-k automatikus törlését a böngészőből való kilépéskor. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem élvezheti szolgáltatásaink minden előnyét. Az ilyen módosítások végrehajtására vonatkozó utasítások a www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ oldalon találhatók.

A cookie-k megkönnyítik a TROTEC® ajánlatainak használatát. A cookie-k merevlemezen való tárolását is megakadályozhatja, ha a böngésző beállításaiban a "nem fogadok el cookie-kat" opciót választja. Beállíthatja a böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k beállítása előtt megkérdezze, hogy Ön beleegyezik-e abba. Végülis, a már beállított cookie-kat bármikor törölheti. A böngésző készítőjének útmutatójából megtudhatja, hogyan működik mindez részletesen.

Tájékoztatáshoz való jog
Természetesen Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a TROTEC®-től az Önről tárolt adatokról. Ha Ön regisztrált, az adatok az Ön felhasználói fiókjában találhatók, és ott bármikor javíthatók, letilthatók vagy törölhetők. Felhívjuk figyelmét, hogy az offline tárolt adatokat csak akkor töröljük, ha már nincs szükség azokra a szerződéses kapcsolat feldolgozásához. Ha még nem regisztrált, küldjön nekünk egy e-mailt a kérésével az e-mail űrlapon. Ha teljesen törölni kívánja a felhasználói fiókját, kattintson ide (lásd még az "Adatok törlése" című részt).
A GDPR 15. cikkének megfelelően Ön bármikor jogosult tájékoztatást kapni az Önről tárolt személyes adatokról. Ön elsősorban az adatkezelés céljairól, az Önről tárolt adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a tervezett tárolási időszakról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy a tiltakozáshoz való jogról, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról, az Ön adatainak eredetéről, ha azokat nem Öntől gyűjtötték, valamint az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást is, és adott esetben annak részleteiről kérhet tájékoztatást.
Ezen túlmenően Ön kérheti a pontatlan adatok helyesbítését a GDPR 16. cikkével összhangban, valamint a személyes adatok törlését a GDPR 17. cikkével összhangban, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
Ezen kívül Ön jogosult arra, hogy a GDPR 18. cikkével összhangban kérje személyes adatai feldolgozásának zárolását vagy korlátozását, amennyiben az adatok pontosságát Ön vitatja, a feldolgozás jogellenes, Ön azonban elutasítja az adatok törlését és az adatokra már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van azokra jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve Ön a GDPR 21. cikkével összhangban tiltakozott a feldolgozás ellen.

Hírlevél és reklám/beleegyezési nyilatkozat visszavonása
Az Ön hozzájárulásával, amelyet a weboldalunkon történő regisztráció során adhat meg, hírleveleket vagy marketinganyagokat küldünk Önnek e-mailben vagy telefonon termékeinkről és szolgáltatásainkról vagy kapcsolt vállalataink termékeiről és szolgáltatásairól, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt.
Ön bármikor tiltakozhat adatainak közvetlen marketing célú felhasználása ellen a jövőre nézve és leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található linkre kattintva, vagy a https://hu.trotec.com/shop/adatvedelmi-nyilatkozat e-mail címre küldött e-mailben.
Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön beleegyezése nélkül is küldjünk Önnek e-mailben olyan termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat, amelyek hasonlóak az Ön által már megvásárolt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz. Önnek bármikor joga van tiltakozni adatainak reklámcélú feldolgozása ellen a https://hu.trotec.com/shop/adatvedelmi-nyilatkozat címre küldött e-mailben vagy a hírlevelünkben található megfelelő linken keresztül, anélkül, hogy az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül más költséget kellene viselnie.
Adatainak hírlevelek küldése céljából történő feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának a) vagy f) pontja.

Adatbiztonság
A TROTEC® mindig igyekszik biztosítani adatainak védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel, elvesztéssel, visszaéléssel vagy megsemmisüléssel szemben. Az Ön személyes adataihoz csak azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek erre feltétlenül szükségük ahhoz, hogy munkájukat megfelelően végezhessék, és a lehető legelőnyösebb módon tudjanak ajánlatokat, illetve termékeket kínálni Önnek. A kényes adatokat a rendelési folyamat során SSL-eljárással titkosított formában továbbítjuk a TROTEC®-nek. A regisztrált ügyfelek csak a felhasználónév és a jelszó megadását követően férhetnek hozzá a vevői fiókhoz; ezért kérjük, hogy a hozzáférési adatokat mindig bizalmasan kezelje és ne tegye hozzáférhetővé azokat harmadik fél számára. A TROTEC® ajánlatok minden egyes bejelentkezést követő használata után, mielőtt megnyitna egy másik oldalt, a böngésző ablakát teljesen be kell zárnia, de különösen akkor, ha a számítógépet megosztja másokkal, ha mások hozzáférnek a számítógéphez vagy ha nyilvános internetkapcsolatot használ.

A tárolás időtartama
Személyes adatait addig tároljuk, amíg az az adott tárolási cél eléréséhez szükséges. Az Ön adatait ezután töröljük, kivéve, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának c) pontja értelmében adózási, kereskedelmi vagy egyéb törvényes tárolási vagy dokumentációs kötelezettségek miatt hosszabb ideig vagyunk kötelesek tárolni azokat vagy ha Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának a) pontja értelmében hozzájárult az ezen időn túli tároláshoz.

Elemző szolgáltatások
Jelenleg használt elemző szolgáltatások:

GoogleAnalytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA


Ha Ön beleegyezését adta, a weboldalon a Google Analytics, a Google Inc. webelemző szolgáltatását használjuk. A használat magában foglalja az "Universal Analytics " üzemmódot. Ezáltal az adatokat, munkameneteket és interakciókat több készülék vonatkozásában egy álnevesített felhasználói azonosítóhoz rendelhetjük és így elemezhetjük a felhasználó készülékeket átfedő tevékenységeit.
A Google Analytics "cookie-kat" használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A cookie által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják azokat. Abban az esetben azonban, ha az IP-anonimizálás aktiválva van ezen a weboldalon, a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen le fogja rövidíteni az Ön IP-címét. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére; ott lerövidítik azt. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics az IP-címek névtelen rögzítése érdekében IP-anonimizálással (úgynevezett IP-maszkolással) bővült. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A felhasználási feltételekről és az adatvédelemről további információkat a https://www.google.com/analytics/­terms/de.html, illetve a https://policies.google.com/?hl=deoldalon talál.

A feldolgozás célja
A Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából használja ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldalon folyó tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a weboldal üzemeltetője számára.
Jogalap
A Google Analytics használatának jogalapja az Ön hozzájárulása a https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/ weboldalnakmegfelelően.
Címzettek / címzettek kategóriái
Az összegyűjtött adatok címzettje a Google.com.
Továbbítás harmadik országokba
A személyes adatokat az Európai Bizottság alkalmassági határozata alapján az EU-USA adatvédelmi pajzs védelme alatt továbbítják az Egyesült Államokba. A tanúsítványt itt hívhatja le.
Az adattárolás időtartama
Az általunk küldött és cookie-khez, felhasználói azonosítókhoz vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatokat 14 hónap elteltével automatikusan töröljük. Azoknak az adatoknak a törlése, amelyek megőrzési ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan megtörténik.
Az érintettek jogai
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve úgy, hogy a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozza a cookie-k tárolását; azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

A cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google általi gyűjtését és ezen adatok Google általi feldolgozását a böngésző bővítő letöltésével és telepítésévelmegakadályozhatja. Az opt-out cookie-k megakadályozzák az Ön adatainak jövőbeli gyűjtését, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Annak érdekében, hogy az Universal Analytics ne gyűjtsön adatokat különböző készülékeken, az opt-out funkciót minden használt rendszeren végre kell hajtania. Ha ide kattint, az opt-out cookie beállításra kerül: AGoogle Analytics deaktiválása.
Ön a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a cookie-k használatát, azonban vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal összes funkcióját.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
A Google Analytics adatvédelmi szabályzata


Beépülő modulokhasználata
A TROTEC® weboldalon úgynevezett beépülő modulokat is használnak. Amikor Ön ilyen bővítménnyel ellátott TROTEC® internetes oldalakat hív be, létrejön a kapcsolat az adott bővítmény szolgáltatójának szervereivel, és a bővítmény megjelenik az internetes oldalon, amiről az böngészője tájékoztatja Önt. Ezáltal továbbításra kerül a beépülő modul szolgáltatójának szerverére, hogy Ön mely internetes oldalainkat látogatta meg. Ha tagként regisztrált a beépülő modul szolgáltatójánál, akkor ezeket az információkat a személyes felhasználói fiókjához rendelheti. A beépülő modul funkcióinak (pl. Kattintás egy "gombra", hozzászólás elküldése) használata során ezek az információk az Ön felhasználói fiókjához is hozzárendelések kerülnek, de ezt megakadályozhatja, ha a beépülő modul használata előtt kijelentkezik.

Az összegyűjtött adatokról, valamint az adatgyűjtés és -felhasználás elkerülésének lehetőségéről, az továbbá a magánélet védelmének lehetőségeiről további információkat az érintett szolgáltatók adatvédelmi szabályzataiban talál, amelyek közvetlenül az adott név utáni linkre kattintva tekinthetők meg.

Jelenleg használt beépülő és egyéb szolgáltatások:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
A Facebook adatvédelmi szabályzata

Google+
Google Inc..,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA
A google+ adatvédelmi szabályzata

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, USA
Itt a Google adatvédelmi szabályzata érvényes

Twitter
Twitter, Inc.

1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, USA
A Twitter adatvédelmi szabályzata

Instagram
Instagram LLC
Képviseli Kevin Systrom és Mike Kriege
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, USA
Privacy policy ofInstagram

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Írország
A Pinterest adatvédelmi szabályzata

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br. 1. A TROTEC® az egyedi ajánlatokhoz a Sovendus GmbH utalványrendszerét használja
  . Az Önt éppen érdeklő utalványajánlat kiválasztásához a Trotec az Ön e-mail címének és IP-címének hash-értékét álnevesített és titkosított formában elküldi a Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) cégnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az e-mail cím álnevesített hash-értéke segítségével figyelembe vesszük a Sovendus általi reklámozással szembeni esetleges tiltakozást (GDPR 21. cikk (3) bekezdés, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az IP-címet a Sovendus kizárólag adatbiztonsági célokra használja, és általában hét nap elteltével anonimizálja azt (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ezen kívül a rendelési számot, a megrendelés értékét pénznemmel, a munkamenet azonosítóját, a kuponkódot és az időbélyeget továbbítjuk a Sovendusnak elszámolási célból (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha Önt érdekli a Sovendus egyik utalványajánlata, az Ön e-mail címével kapcsolatban nem áll fenn hirdetési kifogás és rákattint a csak ebben az esetben megjelenő utalványbannerre, akkor az Ön címét, nevét és e-mail címét titkosított formában továbbítjuk a Sovendusnak az utalvány elkészítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, f pont).

  Az Ön adatainak a Sovendus általi feldolgozásával kapcsolatos további információkat olvassa el a https://www.sovendus.de/de/datenschutz/oldalon található online adatvédelmi tájékoztatóban.


 1. A TROTEC® a Sovendus GmbH különleges ajánlatait használja az egyes ajánlatokhoz:
  Az Önt regionális szinten érdeklő különleges ajánlat kiválasztása érdekében a Trotec az Ön címét, születési évét, országát, irányítószámát, e-mail címének hash-értékét és IP-címét álnevesített és titkosított formában elküldi a Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) cégnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az e-mail cím álnevesített hash-értékét arra is felhasználjuk, hogy figyelembe vegyük a Sovendus reklámaival szembeni esetleges tiltakozást (GDPR 21. cikk (3) bekezdés, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az IP-címet a Sovendus kizárólag adatbiztonsági célokra használja és általában hét nap elteltével anonimizálja azt (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

  Amikor Ön egy különleges ajánlatra kattint, az Ön nevét, lakcímadatait és e-mail címét titkosított formában továbbítjuk a Sovendusnak, hogy a termékszolgáltatónál előkészítsük a különleges ajánlatra vonatkozó személyre szabott igénylést (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, f) pont).

  Az Ön adatainak a Sovendus általi feldolgozásával kapcsolatos további információkat olvassa el az online adatvédelmi szabályzatban a https://www.sovendus.de/de/datenschutz/weboldalon .


Ezenkívül az általános adatvédelmi rendelet, a szövetségi adatvédelmi törvény és a telemédiatörvénytörvényi rendelkezései is alkalmazandók. Ezek a szövegre kattintva tekinthetők meg.

Facebook képpont/Egyéni Közönség

A Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") "konverziós képpontját " vagy látogatói akció képpontját használjuk. Ezen képpont segítségével a Facebook Inc. információkat gyűjt a weboldal használatáról (pl. a megtekintett cikkekre vonatkozó információkat). Ezek az információk az Ön személyéhez rendelhetők a Facebook Inc. által Önről tárolt további információk segítségével, például a "Facebook" közösségi hálózatban lévő fiókjának tulajdonlása miatt. A képpont segítségével gyűjtött információk felhasználhatók arra, hogy érdeklődés-alapú hirdetéseket jelenítsünk meg az ajánlatainkról az Ön Facebook-fiókjában (retargeting). A képpont segítségével gyűjtött információkat a Facebook Inc. összesíteni is tudja; az összesített információkat a Facebook Inc. saját webes céljaira és harmadik fél reklámcéljaira is felhasználhatja. A Facebook Inc. például a böngészési szokásaiból következtethet bizonyos érdeklődési körökre és ezeket az információkat harmadik fél ajánlatainak reklámozására is felhasználhatja. A Facebook Inc. a képpont segítségével gyűjtött információkat más olyan információkkal is kombinálhatja, amelyeket a Facebook Inc. más weboldalakon keresztül és/vagy a "Facebook" közösségi hálózat használatával kapcsolatban gyűjtött Önről, így a Facebook Inc. egy profilt tárolhat Önről. Ez a profil felhasználható reklámcélokra. A Facebook Inc. adatvédelemmel kapcsolatos további információi itt találhatók:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Ha kifogást kíván emelni a Facebook weboldal egyéni célcsoportjainak használata ellen, itt teheti meg: FacebookOpt-Out


Uptain

A látogatóinkkal való interakció javítása érdekében az uptain GmbH Java-Script beépülő modulját ("uptain beépülő modul") használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük a weboldal használatát, és javítsuk az ügyfélmegszólítást (pl. egy párbeszédablakon keresztül). E célból információkat gyűjtünk az Ön használati szokásairól, azaz a kurzor mozgásáról, a tartózkodás időtartamáról, a rákattintott linkekről és adott esetben a megadott adatokról. Az adatkezelés jogalapja a direkt marketinghez és a weboldalunk megjelentetéséhez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A megbízások feldolgozójaként az uptain GmbH szigorúan kötve van az utasításainkhoz. Az összegyűjtött adatokat csak akkor adjuk tovább harmadik félnek, ha erre a törvény kötelez bennünket. Amennyiben az uptain beépülő modul által gyűjtött információk személyes adatokat tartalmaznak, úgy ezeket a weboldalunkon tett látogatását követően azonnal töröljük.

Az uptain beépülő modul használatát bármikor kikapcsolhatja a következő linkre kattintva::https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Az Outbrain UK Ltd. szolgáltató technológiáját használjuk. ("Outbrain"). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a weboldalunkon vagy harmadik felek weboldalain további olyan tartalmakra irányítsuk Önt, amelyek szintén érdekelhetik Önt. A tartalom kiválasztását és megjelenítését az Outbrain végzi. Az ehhez szükséges információk cookie-ban tárolódnak.Az Ön számára megjelenített tartalom az Ön által korábban az interneten megtekintett tartalmakon alapul. Ebből a célból a cookie-kban egy egyedi azonosító (UUID, Universally Unique Identifier) tárolódik, amelyhez hozzárendelésre kerülnek a használt készülékekre és böngészőkre, valamint a földrajzi elhelyezkedésre és a megtekintett tartalomra vonatkozó információ; a földrajzi elhelyezkedés az utolsó oktettel lerövidített IP-címből kerül meghatározásra. Az így létrehozott profilokat álnevesítik, és nem vonják össze más adatforrásokkal. Nincs személyre vonatkoztatott értékelés. A tárolt adatokat legkésőbb 60 nappal a weboldalra való belépést követően töröljük.Az Outbrain adatvédelmével kapcsolatos további információk a https://www.outbrain.com/legal/privacyoldalon találhatók. Az Outbrain használata ellen bármikor tiltakozhat a https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting oldalon található opt-out gombra kattintva (ehhez görgessen lefelé a narancssárga gombig). Felhívjuk figyelmét, hogy ezt külön-külön el kell végeznie minden olyan végberendezésen, amellyel hozzáfér a weboldalunkhoz.

Plista

Weboldalunkat/alkalmazásunkat a plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin, plista GmbH technológiája támogatja. Ennek a technológiának a segítségével mérni és javítani tudjuk reklámtevékenységeink hatékonyságát és ennek megfelelően tudjuk honorálni reklámpartnereinket. E célból a plista kiértékeli a weboldalunk/alkalmazásunk azon felhasználóinak használati szokásaira vonatkozó információkat, akik korábban megtekintették valamelyik reklámunkat. Ezeket az információkat a plista cookie-k segítségével gyűjti és egy véletlenszerű azonosítóval (cookie ID) kombinálja vagy mi továbbítjuk azokat a plistának (mobil alkalmazási környezetben) egy hirdetési azonosítóval (IDFA vagy más) együtt. További információkat erről és a plista adatvédelmi szabályzatáról a https://www.plista.com/de/about/privacy/ weboldalon találhat. Természetesen a plistát bármikor kikapcsolhatja, például a https://www.plista.com/de/about/opt-out/ oldalon található lemondási nyilatkozattal vagy ha kikapcsolja a "Hirdetések nyomon követése" lehetőséget a készülék adatvédelmi beállításaiban (mobilalkalmazások esetén).

Állapot: 2019 novembere