DA 4 Qube

Van kérdése?

Szívesen állunk rendelkezésére további információkkal.

Víz­kár­elhárítók: +49 2452 962 444
Bérbeadók: +49 2452 962 444
Kisipar: +49 2452 962 400
Ipar: +49 2452 962 777
Végfelhasználók: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Termékek és szolgáltatások
  2. Termékek ‑ HighPerformance
  3. Vízkár-helyreállítás
  4. DA 4 Qube szárítóvezérlő-egység
  5. Működési elv

Így csökkenti a DA 4 Qube a szárítás időtartamát és az energiaköltségeket

Alacsony költségek és gyors kiszárítás – ez jellemzi a DA 4 Qube-ot, mely minden szigetelőréteg-terület kiszárításáre megfelelő.

A nagyobb ellennyomás az erősen átnedvesedett szigetelőrétegekben a minden szárítási zónára egyenletesen elosztott szívóterheléssel működő, hagyományos, nyomáshiányos szárításnál oda vezet, hogy a száraz levegő a már jól kiszáradt területeket arányosan túl jól, a nedves területeket pedig túl kevéssé járja át, aminek szükségtelenül hosszú szárítási idő a következménye.

Ezzel szemben a külön a nyomáshiányos szárításhoz kifejlesztett, DA 4 Qube szárítóvezérlő-egység a speciálisan kialakított, szenzortámogatású Efidry vezérlőautomatikájával a levegőszívás elosztásának aktív kezelését teszi lehetővé a különböző szárítási zónák között, teljesen automatikusan.

A DA 4 Qube az opcionális, köztes betömlőzésre szolgáló VX csatlakozólappal meglévő szigetelőréteg-szárítókkal végzett egyedülálló üzemben is használható.
DA4 Qube VX csatlakozólappal

A szívásnak ez az önműködő becsatornázása a midenkor legjobban átnedvesedett területre a szigetelőréteg minden területének még egyenletesebb és jóval gyorsabb kiszáradását okozza – így csökkenthetők a szárítási idők és az energiaköltségek a kár jellegétől függően 30 - 70 %-kal, vagy száríthatók ki 30 %-kal nagyobb területek ugyanannyi idő alatt!

Ennek következtében a zaj- és hőterhelés is drasztikusan csökken a károsultnál és a helyiségek jóval gyorsabban használhatóak ismét.

A különösen kompakt, DA 4 Qube szárítóvezérlő-egység tökéletesen a Qube+ -ra szabott és néhány fogással közvetlenül a Qube+ -ra dugható és biztos összeköttetéssel hozzákapcsolható, miáltal teljesen elmarad egy vízleválasztó bonyolult, köztes betömlőzése.

A DA 4 Qube azonban meglévő szigetelőréteg-szárítókkal, például a VX 5 MultiQube -bal is problémamentesen kombinálható egyedülálló üzemben, az opcionális VX csatlakozólapnak köszönhetően.

A DA 4 Qube szárítóvezérlő-egység működési elve

Nyomáshiányos szigetelőréteg-szárítás vázlatos ábrázolása DA 4 Qube használata nélkül

Nyomáshiányos szigetelőréteg-szárítás vázlatos ábrázolása DA 4 Qube használata nélkül

A hagyományos, nyomáshiányos szárításnál szárítóvezérlő-egység nélkül minden szívócsatorna állandóan nyitva van. A nagyobb ellennyomás az erősen átnedvesedett szigetelőrétegekben ennél az eljárásnál oda vezet, hogy a száraz levegő a már jól kiszáradt területeket arányosan túl jól, a nedves területeket pedig túl kevéssé járja át, aminek szükségtelenül hosszú szárítási idő a következménye.

A szenzortámogatású szárítási ciklusok lefolyása részletesen

Nyomáshiányos szigetelőréteg-szárítás vázlatos ábrázolása DA 4 Qube használatával

Nyomáshiányos szigetelőréteg-szárítás vázlatos ábrázolása DA 4 Qube használatával

A DA 4 Qube-ot egyszerűen a Qube+-ra dugják és hozzákapcsolják, aztán elhelyezik a folyamatlevegő nedvességszenzorát a Qube-on [1] és végezetül elhelyezik a helyiséglevegő nedvességszenzorát, szükség esetén a helyiségben, vagy a szenzortartóban hagyják [2].

Az első kapcsolási ciklusban az installáció ellenőrzésére és referenciamérések végzésére először minden szívócsatorna teljesen nyitott. Ez az állapot megfelel a „klasszikus” nyomáshiányos szárításnak a DA 4 Qube használata nélkül.

Ezt követően dinamikusan vezérelt Efidry-intervallumokon alapuló „aktív szárításként” aztán felgyorsul a szárítás, amint azt a következő, vázlatos illusztrációkon ábrázoljuk.

1. Efidry-intervallum, 2. kapcsolási ciklus

1. Efidry-intervallum, 2. kapcsolási ciklus

Az első intervallum második kapcsolási ciklusában minden egyes csatornára külön megállapításra és a DA 4 vezérlőlogikájához továbbításra kerülnek a nedvességértékek.

1. Efidry-intervallum, 3. kapcsolási ciklus

1. Efidry-intervallum, 3. kapcsolási ciklus

A mért nedvességértékek alapján a DA 4 Qube vezérlőautomatikája a harmadik kapcsolási ciklusban a legmagasabb nedvességértékű szárítási zónára irányítja a szigetelőréteg-szárító berendezés fő szívóteljesítményét egy számított időtartamra.

2. Efidry-intervallum (és a továbbiak)

2. Efidry-intervallum (és a továbbiak)

A második és minden következő intervallumban a DA 4 Qube szenzorvezérlése állandóan számolja a szárítási zónák aktuális átnedvesedési státuszát és optimálja ez alapján a szívócsatornák ciklusidejét. Ilyen módon a fő szívóteljesítmény teljesen automatikusan mindig az éppen legnedvesebb zónára irányul. A levegőszívás elosztásának ez az aktív, szenzortámogatású kezelése minden átnedvesedett terület egyenletes és jóval gyorsabb kiszáradásához vezet.

Efidry-záróintervallum

Efidry-záróintervallum

Amint optimálisan homogén száradási fokot mér az Efidry-szenzorvezérlés a felügyelt zónákban, automatikusan befejezi a ciklusmenetet és minden szívócsatornát 100 %-os levegőátáramlásra kapcsol maradékszárítás céljából. Ez az utószárítás minőségbiztosítással történik: A folyamat- és helyiséglevegő nedvességének egyeztetésével a DA 4 Qube automatikusan ismét az „aktív szárítás” üzemmódra vált, ha a nedvesség újbóli növekszik valamelyik szárítási zónában.

DA 4 Qube

A DA 4 Qube a „merészségszámba menő szárítást” megbízhatóan kiszámítható, határozott idejű projektté teszi

A szenzortámogatású DA 4 Qube szárítóvezérlő-egységgel nem csak a szárítási idők és az energiaköltségek csökkenthetők káresettől függően 30 - 70 %-kal, redukálható drasztikusan a zaj- és hőterhelés a károsultnál és tehetők jóval gyorsabban ismét használhatóvá a helyiségek – a DA 4 Qube ezenfelül lehetővé teszi a „standardizált akkordszárítást” a szárítás prognosztizálható befejeződésével.

Ilyen módon gyakorlatilag nullára csökkenthető a drága, gyanú alapján végzett mérőutak” üresjárati aránya, és a merészségszámba menő szárítás” megbízhatóan kiszámítható, határozott idejű projektté válik.