Ezek a TROTEC®GmbH általános szolgáltatói információi és a szerződés létrejöttére vonatkozó megjegyzések, valamint a TROTEC®GmbH általános szerződési feltételei a kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenység keretében eljáró vásárlók számára.


A szerződés létrejötte a TROTEC®-el rendszeres vásárlás során.

A TROTEC® mint szolgáltató a jelen internetes áruházi ajánlatában felsorolt árucikkeket kötelezettség nélkül kínálja a leendő vásárlóknak a kínált termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés megkötése céljából. A megfelelő gombra kattintva a leendő vásárló a kívánt árucikk(ek)et a virtuális kosárba helyezheti. A virtuális kosárba gyűjtött tételek bármikor előhívhatók a kosár szimbólumra kattintva. A „Kosár” nézetben ezután megtekintheti az árucikkeket, módosíthatja a mennyiségüket vagy törölheti azokat a kosárból. A rendszer ezután utasítások segítségével végigvezeti Önt a rendelési folyamat további lépésein. A megrendelés befejezése előtt az adatok bármikor módosíthatók, javíthatók vagy törölhetők. Ehhez használja a módosításra vonatkozó utasításokat vagy a böngésző „Vissza” gombját. Csak a rendelési folyamat utolsó lépésében a „Megrendelés” gombra kattintva kell szándéknyilatkozatot tennie arra vonatkozóan, hogy az árucikket/szolgáltatást a megadott áron megvásárolja. Ezzel szándéknyilatkozat kötelező érvényű és visszavonhatatlan. A szándéknyilatkozat leadása a megrendelési folyamat végén a „Megrendelés elküldése” gombbal történik. A megrendelés beérkezésének visszaigazolása és a TROTEC® általi elfogadása a szöveges formában történő elküldést követően azonnal megtörténik, automatikus e-mailben. Ezzel a visszaigazolással az adásvételi szerződés megkötésre kerül. 

A szerződés tartalma és annak mentése

A szerződés tartalma elmentésre kerül, és a megrendelés e-mailben megküldött visszaigazolása tartalmazza azt az összes lényeges odaadta együtt, mint például a szolgáltató azonosítása, a megrendelés tartalma és az ÁSZF szöveges formában. A szerződés feltételei az alábbi linkre kattintva: https://hu.trotec.com/shop/aszf-uezleti-uegyfeleknek bármikor lehívhatók. A megrendelés tartalma, beleértve a korábbi megrendeléseket is, megtekinthető és lehívható a "Vevő bejelentkezése" részben, feltéve, hogy a vevő regisztrált.
A TROTEC® ajánlatának minden oldala bármikor kinyomtatható a böngésző nyomtatási funkciójával vagy az alul található "Oldal nyomtatása" gombbal.

Nyelvek

Az áruházat több nyelven is tanulmányozhatja; szerződéses nyelvek: angol, finn, francia, német, olasz, lengyel, román, spanyol, svéd, török és finn. A szerződéses kapcsolatokra és az ügyletek lebonyolítására azonban mindig a német nyelv alkalmazandó.

A TROTEC® GmbH általános szerződési feltételei

1. A feltételek érvényessége

A TROTEC® GmbH (a továbbiakban: TROTEC®) minden szállítást és szolgáltatást kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújt. A szerződő felek eltérő üzleti feltételei csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokat a TROTEC® kifejezetten, szöveges formában elismeri és a szerződésbe foglalja és ebben az esetben is csak az adott ügyletre vonatkoznak.

2. A szerződés tárgya

Az adásvételi szerződés tárgya és szállítási/szolgáltatási terjedelme a termékleírásból következik, ahogy az a TROTEC® megrendelés időpontjában érvényes ajánlatból kitűnik. A garanciák csak akkor érvényesek, ha azokat a termékleírás tartalmazza vagy azokat a TROTEC® szöveges formában szavatolja.

3. Fizetési feltételek/ellenkövetelések

A fizetés különböző módokon és kényelmesen történhet bankkártyával, Paypal expressz vásárlással, utánvéttel, előre fizetéssel vagy számla ellenében (csak közintézmények esetében).

 1. Hitelkártyás fizetés esetén a TROTEC® a megrendelés teljesítésekor a számla összegét a hitelkártya-társaságra terheli. A TROTEC® jóváírása után a megrendelt árut elküldik a vevőnek. Ezen felül a hitelkártyát kibocsátó bank/társaság általános szerződési feltételei is érvényesek. A fizetés lebonyolítása a Saferpayen keresztül történik; ez egy ellenőrzött hitelkártyás fizetési rendszer, amely a fizetési folyamat részeként érvényességi ellenőrzést végez. A TROTEC® nem tárolja a hitelkártyaadatokat. Olvassa el az adatvédelmi szabályzatotis.
 2. A PayPal© rendszerrel történő fizetés választása esetén a lebonyolítás a PayPal© által megadott feltételek alapján történik. További részleteket itt találhat: PayPal© vagy az Információs központban.
 3. Utánvétes fizetés választása esetén a számla összegét a TROTEC® a felmerülő utánvételi díjakkal együtt közvetlenül a kiszállító cég általi kiszállításkor szedi be. Az ennek során felmerülő többletköltségeket az ajánlat tartalmazza. A szükséges adatokat a teljesítéshez továbbítjuk a szállítmányozó cégnek. Erre vonatkozóan olvassa el az adatvédelmi szabályzatot is.
 4. Ha az utánvételes küldeményt nem veszik át, akkor a vevő köteles megtéríteni a felmerült utánvételi és szállítási költségeket, valamint 30,00 € kezelési átalány díjat; az érintett szerződő fél fenntartja a jogot magasabb vagy alacsonyabb kárigény igazolására.
 5. Előre fizetés esetén a TROTEC® a megrendelést szöveges formában visszaigazolja és a számla összegét számla kiállításával emeli le. Ez azonnal fizetendő. A fizetés beérkezése után a megrendelt árut/szolgáltatást elküldjük. Ezenkívül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogi szabályozás értelmében a számla kézhezvételét követő 30 nap elteltével a vevő hátralékba kerül.
 6. Számlával történő fizetésnél (csak közintézmények esetén) az árut a megrendelést követően azonnal elküldjük. A számla kifizetése azonnal esedékes. A felek megállapodnak abban, hogy a kifizetés a számla beérkezését követő öt munkanapon belül történik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a számla kézhezvételétől számított 30 nap elteltével - a 3. mondatban a hátralékra vonatkozó rendelkezés alapján - a fizetési késedelem a felszólítástól függetlenül automatikusan bekövetkezik (német polgári törvénykönyv 286. § (2) bekezdés). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a számla címzettje a német polgári törvénykönyv 286. § értelmében legkésőbb akkor kerül hátralékba, ha az esedékesség és a kézhezvételt követő 30 napon belül nem teljesíti a kifizetést.
 1. Amennyiben a TROTEC® a szerződés megkötését követően olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a vevő szerződéses kötelezettségeinek - például fizetési kötelezettségének - teljesítését akadályozzák, úgy a TROTEC® jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni a biztosíték (például garancia) biztosításáig vagy a szerződés teljesítéséig (például fizetés); a TROTEC® erre ésszerű határidőt szab (német polgári törvénykönyv 321. §).
 2. A vevő csak nem vitatott vagy jogerőre emelkedett ellenkövetelést jogosult a TROTEC® szemben beszámítani. A visszatartási jog érvényesítése csak annyiban megengedett, amennyiben az ellenigény ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapszik.

4. Szállítás

 1. Amennyiben a szállítás az ellátáshiány miatt lehetetlenné válik, úgy a TROTEC® jogosult elállni a szerződéstől. A TROTEC® haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót az ellátásihiányról és haladéktalanul visszatéríti a már kifizetett ellenértéket.
 2. A szállítás 1-3 munkanapon belül történik az EU-n belül. Az EU-n kívül a szállítási idő 3-5 munkanap. Ezek a szállítási adatok a megrendelés beérkezését követő időszakra vonatkoznak, a fizetés visszaigazolását követően. A szállítási készségre vonatkozó információk a központi raktárban lévő készletre és a fizetés visszaigazolását követő elküldésre értendők. A megrendeléstől számított szállítási idő ezért a kiválasztott fizetési módtól (pl. Paypal® vagy hitelkártya) és a termékek elérhetőségéről is függ. Erre vonatkozóan olvassa el a szállítási állapotra vonatkozó értesítést is.
 3. Ha a vevő kérésére az ajánlat (TROTEC® általi) elfogadását követően a teljesítés tárgya vagy a terjedelme megváltozik, úgy ez minden esetben új ésszerű szállítási határidőt von maga után, a megrendelés változatlan részére is.
 4. Két héttel a szállítási határidő túllépését követően a vevő írásban kérheti a TROTEC®-t, hogy ésszerű határidőn, de legalább 10 napon belül teljesítse a szerződést. Ez nem érvényes arra az esetre, ha a vevő elmulasztotta vagy megtagadta az együttműködést a szerződés TROTEC® általi teljesítésével kapcsolatban. Ha a TROTEC® a megadott határidő lejártáig nem teljesít, a vevő elállhat a szerződéstől (német polgári törvénykönyv 323. §). Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a határidő túllépése vis maior és egyéb előre nem látható akadályok, például zavargások, üzemzavarok, sztrájkok, munkabeszüntetések miatt következik be, még akkor sem, ha ezek a körülmények TROTEC® beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be. A TROTEC® fenntartja a jogot a kereskedelemben szokásos eltérésekre, feltéve, hogy a teljesítés tárgya nem változik jelentősen és ezek az eltérések a vevő számára ésszerűek.
 5. A képernyőn megjelenő szín némileg eltérhet a valós színtől.

5. A kárveszély átszállása

 1. Az áru elvesztésének vagy megrongálódásának kockázata a vevőre száll át a vevőnek történő átadáskor vagy a vevő általi késedelmes átvétel esetén; szállítással történő értékesítés esetén már a szállítást végző személynek történő átadáskor. Ha a TROTEC® hibáján kívül a szállítás lehetetlenné válik vagy a vevő együttműködésének hiánya akadályozza azt, akkor a kockázat a szállítási készség bejelentésével száll át a vevőre.
 2. A TROTEC® fenntartja a jogot, hogy az árut a megadottól eltérő útvonalon szállítsa, még akkor is, ha a vásárló másképp rendelkezik, amennyiben ez nem jár jelentősen nagyobb állagromlási vagy elvesztési kockázattal. A német polgári törvénykönyv 447 II. § szerinti felelősség a súlyos gondatlanság és a szándékosság eseteire korlátozódik.
 3. Az olyan sérülések, amelyek a szerződéskötés időpontjában már a termékleírásban is így szerepeltek, nem ismerhetők el szállítási kárként.

6. Átvétel és kártérítés

A vevő köteles a szállított árut átvételkor azonnal megvizsgálni a szállítási károk tekintetében és a TROTEC®-t haladéktalanul értesíteni a meglévő sérülésekről szöveges formában. Amennyiben a vevő jogos szállítási kárra hivatkozik, úgy a TROTEC® saját belátása szerint a törvényes jogokat átruházza a vevőre vagy a saját nevében érvényesíti azokat; ez utóbbi esetben a kereskedelmi vevő vállalja, hogy a szükséges mértékben felhatalmazza a TROTEC®-t a vizsgálatra.

 1. Ha a vevő késlekedik az átvétellel késedelembe esik, akkor az elvesztés vagy állagromlás kockázatát ő viseli, kivéve, ha a TROTEC® elmarasztalható súlyos gondatlanság vagy szándékosság miatt. Ebben az esetben a TROTEC® jogosult az újraküldést visszautasítani és a vevőtől ésszerű határidőn belül az újraküldés felmerülő költségeire előlegfizetést kérni.
 2. Ha a vevő nem tesz eleget az áru átvételére vagy a szállítási költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a fenti b) pontban meghatározott határidőn belül, akkor a TROTEC® jogosult a szerződéstől elállni és kártérítést követelni.
 3. Amennyiben a TROTEC® jogosult elállni a szerződéstől, a TROTEC® jogosult kártérítést követelni. Ez az összeg az áru nettó értékének 30%-a, plusz a felmerülő további szállítási és tárolási költségek. Fenntartjuk a jogot nagyobb kártérítés érvényesítésére. A vevőnek jogában áll igazolni, hogy a kár kisebb volt.

7. Jótállás

 1. Új áruk
  Az újonnan gyártott áruk megrendelésére a következő rendelkezések vonatkoznak.
  1. A jótállási idő egy év és az áru leszállításával/elhozatalával veszi kezdetét. Az árut a kiszállítást/elhozhatalt követően azonnal meg kell vizsgálni a meglévő hibák tekintetében. A nyilvánvaló hibákat szöveges formában be kell jelenteni a TROTEC®-nek a szállítástól/elhozataltól vagy az áru kézhezvételétől számított két munkanapon belül. A nem nyilvánvaló hibákat a hiba megjelenésétől számított három munkanapon belül szöveges formában kell bejelenteni a TROTEC®-nek.
  2. Ha a vásárlás kölcsönös kereskedelmi adásvétel, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a német kereskedelmi törvénykönyv 377. § szerinti hiányközlési kötelezettség akkor teljesül, ha a TROTEC® az áru átvételétől vagy a hiba észlelésétől számított két munkanapon belül szöveges formában kézhezkapja a hibabejelentést.
  3. Meglévő vagy a jótállási idő alatt jelentkező hiányosság esetén a TROTEC® jogosult a hibát saját belátása szerint pótszállítással, csereszállítással vagy javítással orvosolni. Ha ez két hibaelhárítási kísérlet után sem eredményez hibamentességet, akkor a vevő érvényesíteni törvényes garanciális jogait.
  4. A jótállás érvényét veszti, ha a gyártó vagy a TROTEC® üzemeltetési vagy karbantartási utasításait nem tartják be, a termékeken módosításokat végeznek, alkatrészeket cserélnek ki vagy ha olyan fogyóeszközöket használnak, amelyek nem felelnek meg az eredeti specifikációknak,
  5. A természetes elhasználódásnak kitett üzemi eszközök és tartozékok nem tartoznak a garancia hatálya alá.
  6. A maradék és a szállítás közben megsérült áruk új árunak minősülnek, hacsak nincsenek kifejezetten használt áruként megjelölve.
  7. A fenti rendelkezések nem érintik a gyártó vagy a TROTEC® önálló garanciális szolgáltatásait.
  8. A szoftverekre, amennyiben azok a teljesítés tárgyát képezik, a 11. pont alkalmazandó.
 2. Használt áruk
  A használt áruk megrendelésére a következő rendelkezések vonatkoznak .
  1. A használt termékek, beleértve a vásárló megrendelésében kínáltakat is, valamint a bemutatóhoz használt mintadarabok mindenfajta garancia kizárásával kerülnek értékesítésre.
  2. Ez nem érinti a termékleírásban szereplő kifejezett szavatossági nyilatkozatokat, biztosítékokat vagy garanciákat.
  3. A szoftverekre, amennyiben azok a teljesítés tárgyát képezik, a 11. pont alkalmazandó.

8. Felelősség

A TROTEC® , valamint törvényes képviselői, illetve azok teljesítési megbízottai és asszisztensei ellen bármilyen jogalapon fennálló kártérítési igények - legyen szó akár a teljesítés elmaradásáról, szerződéses vagy törvényes mellékkötelezettségek megszegéséről, culpa in contrahendo, harmadik személyeket védő szerződésekről, valamint deliktumról - kizártak, kivéve, ha a kár szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból ered. Ez nem vonatkozik a minőségi szavatosságon alapuló kártérítési igényekre, amelyek célja, hogy megvédjék a vásárlót a hiba által okozott következményes károk kockázatával szemben.

A TROTEC® egyébiránt felelősséggel tartozik

 1. a kár teljes összegéért saját, illetve törvényes képviselői és vezető asszisztensei súlyos gondatlansága esetén, viszont beosztott asszisztensei gondatlansága esetén nem viseli ilyen felelősséget;
 2. továbbá érdemben felelősséggel tartozik a sarkalatos kötelezettségek vétkes megszegésekor; ebben az esetben a beosztott asszisztensek által elkövetett gondatlanság esetén is.
 3. A felelősség összegszerűen a tipikusan előrelátható kár megtérítésére korlátozódik.

9. Mentesség

A szavatosság és a felelősség fenti 7. és 8. pont szerinti kizárása nem vonatkozik az életet, a testi épséget vagy az egészséget veszélyeztető sérüléséből eredő károkra, amelyeket a TROTEC® gondatlan kötelességszegése, illetve a TROTEC® törvényes képviselőjének vagy asszisztens ének szándékos vagy gondatlan kötelességszegése okozott.

10. Adatvédelem/infó

Olvassa el az adatvédelmi szabályzatot a főmenüben, az Adatvédelmi szabályzat menüpont alatt.

11. A szoftverkomponensek/szoftverszállítások sajátosságai

Amennyiben a szoftver a teljesítés tárgyának vagy a szállítás részteljesítésének működéséhez és/vagy használatához szükséges, úgy a következő különleges feltételek érvényesek.

 1. A szoftver csak a rendeltetésszerűen használható. Bármilyen sokszorosítás tilos, kivéve, ha azt az adott szoftver gyártója kifejezetten engedélyezi. Minden esetben a gyártó licencfeltételei érvényesek.
 2. Minden esetben be kell tartani a vonatkozó törvényekből, például az európai és nemzetközi szerzői jogi törvényekből, védjegyjogból vagy egyéb ipari jogvédelemi előírásokból eredő oltalmi jogokat.
 3. A TROTEC® a szoftverkomponensek működőképességét csak a vonatkozó gyártói specifikációk keretein belül garantálja.
 4. Ezenkívül a szoftvergyártók általános szerződési feltételei is alkalmazandók, amelyeket ebben az esetben szintén a szerződés részeként kell a szerződésbe foglalni.

12. Ajándékok/kapcsolódó ügyletek

Amennyiben az egyes árucikkekhez ingyenes ajándékokat is mellékelnek, úgy ezek a fő ügylethez kapcsolódnak és önmagukban nem vitathatók. Az ajándékok tulajdonjoga nem száll át a vásárlóra, amíg a fő tételre vonatkozó visszavonás határidő le nem jár.

 1. A fő ügylet visszavonása esetén az ajándékot is vissza kell küldeni az alapügylet részeként és az továbbra is a TROTEC® tulajdonát képezi.

13. A külkereskedelmi árucikkek sajátosságai

Bizonyos árucikkeket csak az Európán belüli piacra szánnak és azok harmadik országokba irányuló exporttilalom alá esnek. Amennyiben valamely tétel eladása jogszabályi rendelkezések alapján tilos, úgy a TROTEC® fenntartja a jogot, hogy alapos okból elálljon a szerződéstől és erről haladéktalanul értesítse a szerződő partnert, valamint haladéktalanul visszatérítse a kifizetett összegeket.

14. A teljesítés helye, bírói illetékesség, alkalmazandó jog

A teljesítés helye és a kizárólagos bírói illetékesség helyszíne mindkét fél számára 52525 Heinsberg; ez vonatkozik a váltó- és csekkkövetelésekre is.

 1. A felek közötti valamennyi jogviszonyra kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályai az irányadók, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával, még akkor is, ha a vevő lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye külföldön található vagy az árukat külföldre szállítják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a vevő később szokásos tartózkodási helyét külföldre helyezi át vagy nem elérhető.

Szolgáltató megnevezése:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: 0080080908090
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: online-hu@trotec.com

A cég cégbírósága: Aacheni Kerületi Bíróság - HRB 13453
az ügyvezető igazgatók képviselik: Joachim Ludwig, Sascha Linden

Információk az online vitarendezésről:

Az EU Bizottsága internetes platformot hozott létre az online viták rendezésére (úgynevezett "OVR platform"). Az OVR platform az online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezését célzó segélyirodaként szolgál. Az OVR platformot az alábbi linken érheti el: http://ec.europa.eu/consumers/odr

A Trotec GmbH nem vesz részt az egyeztető eljárásban.