Elállási jog

Elállási jog a magánszemélyként eljáró vevőket illeti meg; nem vonatkozik a kereskedelmi tevékenységet folytató vevőkre.

Önnek joga van 30 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.
Az elállási határidő 30 nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette vagy átvette.
Az elállási jogának érvényesítéséhez

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: online-hu@trotec.com
egyértelmű nyilatkozatban (pl. postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztatnia kell minket arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Erre a célra használhatja a mellékelt visszavonási formanyomtatvány mintáját, amely azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jogának érvényesítésére vonatkozó értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

Kivételek az elállási jog alól:

Az elállási jog nem vonatkozik olyan, nem előre gyártott áruk szállítására vonatkozó szerződésekre, amelyek előállítása a fogyasztó egyéni választása vagy rendelkezése alapján történt vagy amelyeket egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez szabtak, valamint az olyan lezárt áruk szállítására vonatkozó szerződésekre, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, ha a zárat a leszállítást követően eltávolították.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a szerződéstől való elállásáról szóló értesítést megkaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut vagy amíg Ön nem igazolja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Csomagpostával küldhető áruk

Az árut Trotec GmbH
Logistikzentrum Heinsberg
TOR C
Industrieparkstrasse 1-11
D-52525 Heinsberg

címre haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés napjától számított 30 napon belül vissza kell küldenie vagy ott át kell adnia. A határidő betartása akkor biztosított, ha Ön a 30 napos határidő lejárta előtt feladja az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

Csomagpostával nem küldhető áruk

Mi hozzuk el az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei 79 EUR összegben Önt terhelik.

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha az abból adódik, hogy Ön az árut a minőség, a tulajdonságok és a működés vizsgálata céljából nem megfelelő módon kezelte.

A visszavonási feltételek vége