Ezek az általános szolgáltatói információk és a szerződéskötésre vonatkozó tudnivalók, a visszavonás feltételek és a TROTEC® GmbH általános szerződési feltételei a tisztán magánérdekből, fogyasztóként eljáró vásárlók számára.


A szerződés létrejötte a TROTEC®-el rendszeres vásárlás során.

A TROTEC® mint szolgáltató a jelen internetes áruházban található árucikkeket nem kötelező érvényűen kínálja a leendő vásárlóknak, hogy szerződést kössenek a kínált árucikkre. A megfelelő gombra kattintva a leendő vásárló a kívánt árucikk(ek)et a virtuális kosárba helyezheti. A virtuális kosárba gyűjtött tételek bármikor előhívhatók a kosár szimbólumra kattintva. A „Kosár” nézetben ezután megtekintheti az árucikkeket, módosíthatja a mennyiségüket vagy törölheti azokat a kosárból. A rendszer ezután utasítások segítségével végigvezeti Önt a rendelési folyamat további lépésein. A megrendelés befejezése előtt az adatok bármikor módosíthatók, javíthatók vagy törölhetők. Ehhez használja a módosításra vonatkozó utasításokat vagy a böngésző „Vissza” gombját. Csak a rendelési folyamat utolsó lépésében a „Megrendelés” gombra kattintva kell szándéknyilatkozatot tennie arra vonatkozóan, hogy az árucikket a megadott áron megvásárolja. Ezáltal az Ön szándéknyilatkozata kötelező érvényűvé és visszavonhatatlanná válik (a visszavonás jogát lásd az alábbiakban). A szándéknyilatkozatot a megrendelési folyamat végén, a "Megrendelés költségviseléssel" gombra kattintva lehet megtenni. A megrendelés beérkezésének visszaigazolása és a TROTEC® általi elfogadása a szöveges formában történő elküldést követően azonnal megtörténik, automatikus e-mailben. Ezzel a visszaigazolással az adásvételi szerződés megkötésre kerül.

A szerződés tartalma és annak mentése

A szerződés tartalma elmentésre kerül, és a megrendelés e-mailben megküldött visszaigazolása tartalmazza azt az összes lényeges odaadta együtt, mint például a szolgáltató azonosítása, a megrendelés tartalma és az ÁSZF szöveges formában. A szerződés feltételei az alábbi linkre kattintva: https://hu.trotec.com/shop/aszf-maganuegyfeleknek bármikor lehívhatók. A megrendelés tartalma, beleértve a korábbi megrendeléseket is, megtekinthető és elérhető A "Vevő bejelentkezése" részben, feltéve, hogy a vevő regisztrált. A TROTEC® ajánlatának minden oldala bármikor kinyomtatható a böngésző nyomtatási funkciójával.

Nyelvek

Az áruházat több nyelven is tanulmányozhatja; szerződéses nyelvek: német, angol, francia, lengyel és törökn. A szerződéses kapcsolatokra és az ügyletek lebonyolítására azonban mindig a német nyelv alkalmazandó.

Visszavonási feltételek

Elállási jog

Elállási jog a magánszemélyként eljáró vevőket illeti meg; nem vonatkozik a kereskedelmi tevékenységet folytató vevőkre.

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette, illetve átvette. Elállási jogának érvényesítése érdekében el kell küldenie nekünk a következőket:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-hu@trotec.com
egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) közölnie kell, hogy Ön a jelen szerződés visszavonására vonatkozó döntést hozott. Erre a célra használhatja a mellékelt visszavonási formanyomtatvány mintáját, amely azonban nem kötelező. 

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Kivételek az elállási jog alól:

Az elállási jog nem vonatkozik olyan, nem előre gyártott áruk szállítására vonatkozó szerződésekre, amelyek előállítása a fogyasztó egyéni választása vagy rendelkezése alapján történt vagy amelyeket egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez szabtak, valamint az olyan lezárt áruk szállítására vonatkozó szerződésekre, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, ha a zárat a leszállítást követően eltávolították.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a szerződéstől való elállásáról szóló értesítést megkaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut vagy amíg Ön nem igazolja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Csomagpostával küldhető áruk

Az árut a
Trotec GmbH
Returns Department TOR 42
Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf

címre haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés napjától számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy ott át kell adnia. A határidő betartása akkor biztosított, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt feladja az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik. 

Csomagpostával nem küldhető áruk

Mi hozzuk el az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei 79 EUR összegben Önt terhelik.

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha az abból adódik, hogy Ön az árut a minőség, a tulajdonságok és a működés vizsgálata céljából nem megfelelő módon kezelte.


A visszavonási feltételek vége

Visszavonási formanyomtatvány-minta

(Ha vissza kívánja vonni a szerződést, akkor töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).

Címzett:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
vagy
fax: +49 2452 962-92450
vagy
e-mail: online-hu@trotec.com

Ezennel elállok/elállunk (*) az általam/ általunk (*) a következő
áruk megvásárlására (*)/a következő szolgáltatás igénybevételére (*) kötött szerződéstől
Megrendeltem (*)/megkaptam (*)
A fogyasztó(k) neve
A fogyasztó(k) címe
A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú kommunikáció esetén)
Dátum

_______________________
(*) A nem helytálló törlendő.

Hivatkozás az elállási jog jogszabályi kizárására:

A német polgári törvénykönyv 312 g § (2) bekezdése szerint az elállási jog - eltérő rendelkezés hiányában - nem áll fenn többek között a következő esetekben:

 1. Olyan, nem előre gyártott áruk szállítására vonatkozó szerződések, amelyek előállítása a fogyasztó egyéni választása vagy rendelkezése alapján történt vagy amelyeket egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez szabtak, (...)
 2. A lezárt csomagolású hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes szoftverek szállítására vonatkozó szerződések, ha a zárat a leszállítást követően eltávolították, (...).

 

Megjegyzés a visszaküldéshez szükséges csomagolásra vonatkozóan:

A szerződéstől való elállás vagy az áru visszaküldése esetén javasoljuk az eredeti csomagolás használatát, hogy a visszaküldéskor ne sérüljön meg az áru. Ha az már nem áll rendelkezésre, akkor lehetőség szerint használjon hasonlóan alkalmas típusú csomagolást (kartondoboz és áruvédő), hogy elkerülje a szállítási károkat is.


A TROTEC GmbH általános szerződési feltételei

1. A feltételek érvényessége
A TROTEC GmbH (a továbbiakban: TROTEC®) minden szállítást és szolgáltatást kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján végez.

2. Aszerződés tárgya
Az adásvételi szerződés tárgya és szállítási/szolgáltatási terjedelme a termékleírásból következik, ahogy az a TROTEC® megrendelés időpontjában érvényes aktuális ajánlatából a látható. A garanciák csak akkor érvényesek, ha azokat a termékleírás tartalmazza vagy ha a TROTEC® szöveges formában szavatolja.

3. Fizetési feltételek/ellenkövetelések

 1. A fizetés különböző módon és kényelmesen történhet előre fizetéssel, PayPal© rendszerben, hitelkártyával vagy utánvéttel.
  1. . Előre fizetés esetén a TROTEC® a megrendelést szöveges formában visszaigazolja és a számla összegét számla kiállításával emeli le. A fizetés beérkezése után a megrendelt árut elküldjük.
  2. A PayPal© rendszerrel történő fizetés választása esetén a lebonyolítás a PayPal© által megadott feltételek alapján történik. További részleteket itt találhat: PayPal©.
  3. Hitelkártyás fizetés esetén a TROTEC® a megrendelés teljesítésekor a számla összegét a hitelkártya-társaságra terheli. A TROTEC® jóváírása után a megrendelt árut elküldik a vevőnek. Ezen felül a hitelkártyát kibocsátó bank/társaság általános szerződési feltételei is érvényesek. A fizetés lebonyolítása a Saferpayen keresztül történik; ez egy ellenőrzött hitelkártyás fizetési rendszer, amely a fizetési folyamat részeként érvényességi ellenőrzést végez. A TROTEC® nem tárolja a hitelkártyaadatokat. Olvassa el a 8. paragrafusban található adatvédelmi szabályzatot is.
  4. Utánvétes fizetés választása esetén a számla összegét a TROTEC® a felmerülő utánvételi díjakkal együtt közvetlenül a kiszállító cég általi kiszállításkor szedi be. A felmerülő többletköltségeket az adott termék szállítási költségeinek áttekintése tartalmazza.
 2. Amennyiben a TROTEC® a szerződés megkötését követően olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a vevő szerződéses kötelezettségeinek - például fizetési kötelezettségének - teljesítését akadályozzák, úgy a TROTEC® jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni a biztosíték (például garancia) biztosításáig vagy a szerződés teljesítéséig (például fizetés); a TROTEC® erre ésszerű határidőt szab.
 3. A vevő csak nem vitatott vagy jogerőre emelkedett ellenkövetelést jogosult a TROTEC® szemben beszámítani. A visszatartási jog érvényesítése csak annyiban megengedett, amennyiben az ellenigény ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapszik.

4. Szállítás

 1. Amennyiben a szállítás az ellátáshiány miatt lehetetlenné válik, úgy a TROTEC® jogosult elállni a szerződéstől. A TROTEC® haladéktalanul tájékoztatja a vevőt az ellátásihiányról és haladéktalanul visszatéríti a már kifizetett ellenértéket.
 2. A feladási készségre vonatkozó információk a központi raktárban lévő készletre vonatkoznak. Olvassa el az erről szóló információkat az információs központban.
 3. Két héttel a szállítási határidő túllépését követően a vevő írásban kérheti a TROTEC®-t, hogy ésszerű határidőn, de legalább 10 napon belül teljesítse a szerződést. Ez nem érvényes arra az esetre, ha a vevő elmulasztotta vagy megtagadta az együttműködést a szerződés teljesítésével kapcsolatban. Ha a TROTEC® a megadott határidő lejártáig nem teljesít, a vevő elállhat a szerződéstől. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a határidő túllépése vis maior és egyéb előre nem látható akadályok, például zavargások, üzemzavarok, sztrájkok, munkabeszüntetések miatt következik be, még akkor sem, ha ezek a körülmények TROTEC® beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be.
 4. A TROTEC® fenntartja a jogot a kereskedelemben szokásos eltérésekre, feltéve, hogy a teljesítés tárgya nem változik jelentősen és ezek az eltérések a vevő számára ésszerűek.
 5. A képernyőn megjelenő szín némileg eltérhet a valós színtől.

5. Jótállás
Az áruházunkból származó minden árura a törvényes jótállási jogok vonatkoznak az alábbi rendelkezéseknek megfelelően: .

 1. Új áruk
  A következő rendelkezések az újonnan gyártott áruk megrendelésére vonatkoznak.
  1. A jótállási idő két év és az áru leszállításával/elhozatalával veszi kezdetét.
  2. Ha a gyártó vagy a TROTEC® üzemeltetési vagy karbantartási utasításait nem tartják be, a termékeken módosításokat hajtanak végre, olyan alkatrészeket cserélnek ki vagy olyan fogyóeszközöket használnak, amelyek nem felelnek meg az eredeti specifikációknak, akkor a jótállás érvényét veszti, amennyiben a hiba bizonyíthatóan erre az eltérésre vezethető vissza.
  3. A maradék és a szállítás közben megsérült áruk új árunak minősülnek, hacsak nincsenek kifejezetten használt áruként megjelölve.
  4. A fenti rendelkezések nem érintik a gyártó vagy a TROTEC® önálló garanciális szolgáltatásait.
  5. A szoftverekre, amennyiben azok a teljesítés tárgyát képezik, a 9. pont alkalmazandó
 2. Használt áruk
  A használt áruk megrendelésére a következő rendelkezések vonatkoznak.
  1. A jótállási idő egy év és az áru leszállításával/elhozatalával veszi kezdetét.
  2. A harmadik fél nevében kínált szolgáltatások esetében a TROTEC® csak közvetítőként jár el és nem szerződéses partnere a vevőnek.
  3. Ez nem érinti a termékleírásban szereplő kifejezett szavatossági nyilatkozatokat, biztosítékokat vagy garanciákat.
  4. A szoftverekre, amennyiben azok a teljesítés tárgyát képezik, a 9. pont alkalmazandó.

6. Felelősség

 1. A TROTEC® , valamint törvényes képviselői, illetve azok teljesítési megbízottai és asszisztensei ellen bármilyen jogalapon fennálló kártérítési igények - legyen szó akár a teljesítés elmaradásáról, szerződéses vagy törvényes mellékkötelezettségek megszegéséről, culpa in contrahendo, harmadik személyeket védő szerződésekről, valamint deliktumról - kizártak, kivéve, ha a kár szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból ered. Ez nem vonatkozik a minőségi szavatosságon alapuló kártérítési igényekre, amelyek célja, hogy megvédjék a vásárlót a hiba által okozott következményes károk kockázatával szemben.
 2. Egyébiránt a TROTEC® viseli a felelősséget.
  1. a kár teljes összegéért saját, illetve törvényes képviselői és vezető asszisztensei súlyos gondatlansága esetén, viszont beosztott asszisztensei gondatlansága esetén nem viseli ilyen felelősséget;
  2. továbbá érdemben felelősséggel tartozik a sarkalatos kötelezettségek vétkes megszegésekor; ebben az esetben a beosztott asszisztensek által elkövetett gondatlanság esetén is.
  3. A felelősség összegszerűen a tipikusan előrelátható kár megtérítésére korlátozódik.

7. Kártalanítás
A fenti szavatosság és az 5. és 6. pont szerinti felelősség kizárása nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek a TROTEC® gondatlan kötelességszegése, illetve a TROTEC® törvényes képviselőjének vagy megbízottjának szándékos vagy gondatlan kötelességszegése által okozott élet-, testi épség- vagy egészségkárosodásból erednek.

8. Adatvédelem
olvassa el a főmenüben található adatvédelmi nyilatkozatot , amely az adatgyűjtéssel kapcsolatos minden lényeges magyarázatot tartalmaz.

9. A szoftverkomponensek/szoftverszállítások sajátosságai
Ha a szoftver a szolgáltatás tárgyának vagy a szállítás részének működéséhez és/vagy használatához tartozik, akkor a következő különleges feltételek érvényesek.

 1. A szoftver csak a rendeltetésszerűen használható. Bármilyen sokszorosítás tilos, kivéve, ha azt az adott szoftver gyártója kifejezetten engedélyezi. Minden esetben a gyártó licencfeltételei érvényesek.
 2. Minden esetben be kell tartani a vonatkozó törvényekből, például az európai és nemzetközi szerzői jogi törvényekből, védjegyjogból vagy egyéb ipari jogvédelemi előírásokból eredő oltalmi jogokat.
 3. A TROTEC® a szoftverkomponensek működőképességét csak a vonatkozó gyártói specifikációk keretein belül garantálja.
 4. Ezenkívül a szoftvergyártók általános szerződési feltételei és licencfeltételei is alkalmazandók, amelyeket ebben az esetben szintén a szerződés részeként kell a szerződésbe foglalni.

10. A külkereskedelmi árucikkek sajátosságai
Bizonyos árucikkeket csak az Európán belüli piacra szánnak és azok harmadik országokba irányuló exporttilalom alá esnek. Amennyiben valamely tétel eladása jogszabályi rendelkezések alapján tilos, úgy a TROTEC® fenntartja a jogot, hogy alapos okból elálljon a szerződéstől és erről haladéktalanul értesítse a szerződő partnert, valamint haladéktalanul visszatérítse a kifizetett összegeket.

11. Ajándékok/kapcsolódó ügyletek

Amennyiben az egyes árucikkekhez ingyenes ajándékokat is mellékelnek, úgy ezek a fő ügylethez kapcsolódnak és önmagukban nem vitathatók. Az ajándékok tulajdonjoga nem száll át a vásárlóra, amíg a fő tételre vonatkozó visszavonás határidő le nem jár.

 1. A fő ügylet visszavonása esetén az ajándékot is vissza kell küldeni az alapügylet részeként és az továbbra is a TROTEC® tulajdonát képezi.

13. Alkalmazandó jog
A felek közötti valamennyi jogviszonyra kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályai alkalmazandók, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával, ha a vásárló később lakhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét külföldre helyezi át, vagy nem elérhető.


Szolgáltató megnevezése:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: 0080080908090
Telefax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-hu@trotec.com
Internet: https://hu.trotec.com/shop/

 

A cég cégbírósága: Aacheni Kerületi Bíróság - HRB 13453
az ügyvezető igazgatók képviselik: Joachim Ludwig, Sascha Linden, Stefan Liedtke, Joffrey Petit