Ügyfélszolgálat és támogatás: 0080080908090

H – P: 9.00-17.00

  1. Kapcsolat
  2. Felmérés
  3. Das Unternehmen
  4. Impresszum
  5. Adatvédelmi nyilatkozat

Nyilatkozatnak

Személyes légköre fontos számunkra.

Ennek a nyilatkozatnak a tárgya személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata ("felhasználás"), amiket gyűjtünk, amikor Ön a TROTEC® ajánlatát használja. Örülünk, hogy érdeklődik weboldalunk iránt. A következőkben tájékoztatjuk arról, hogy bánunk az adataival.   

Általános 

1. Felelős hely

Felelős hely az adatvédelmi jog értelmében a TROTEC® GmbH (lásd impresszum). Kapcsolattartó adatvédelmi vonatkozásokban Dragan Stanković úr. Ha kérdése van adatai felhasználásával kapcsolatban vagy élni szeretne az alábbiakban leírt jogsegélyekkel, vegye igénybe egyszerűen a kapcsolati űrlapot. A TROTEC® ajánlatát természetesen anélkül is használhatja, hogy adatokat kellene a személyéről megadnia, vagy személyes adatokat kellene beadnia. Ennek során csak hozzáférési adatok gyűjtése történik személyi vonatkozás nélkül (például az internetszolgáltató neve, a használt böngésző fajtája, az oldal, amelyről Ön felkereste az ajánlatot, vagy a lekért fájl); visszakövetkeztetés az Ön személyére ennek során nem lehetséges. Ezeket az adatokat kizárólag ajánlatunk jobbításához használjuk fel.

2. A használat nem jelent beleegyezést

Adatainak felhasználására irányadóak a mindenkor érvényes törvényi rendelkezések, különösen a német Szövetségi adatvédelmi törvény és a Telemédia törvény. Amennyiben adatok gyűjtésére kerül sor egy célra, amelyhez ezen rendelkezések szerint az Ön beleegyezése szükséges, kifejezett beleegyezését fogjuk kérni. Egyszer megadott beleegyezését a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja és/vagy ellenezheti adatainak jövőbeli felhasználását. A puszta regisztrálás, a szolgáltatások használata vagy ennek a nyilatkozatnak a tudomásul vétele nem helyettesíti az Ön kifejezett beleegyező nyilatkozatát.

3. Adatainak felhasználása

A következőkben adatai felhasználásának lehetőségeit írjuk le röviden.

1. Adatok gyűjtése

Személyes adatok gyűjtésére kerül sor, ha Ön szemináriumi részvételt kezdeményez, katalógust igényel vagy hírlevélre iratkozik fel; ennek folyamán személyes adatait és a lebonyolításhoz szükséges adatokat vesszük fel. Ezekből az adatokból csak azokat az adatokat irányoztuk elő kötelezőnek, amelyek a szerződéses viszonyhoz szükségesek. Ha Ön visszatérő funkciót használ, TROTEC® felveszi és automatikusan elmenti a szerver-logfájlokba azokat a technikai adatokat, amiket az Ön böngészője elküld nekünk. Itt különösen azokról az adatokról van szó, amiket az úgynevezett cookie-k tárolnak (v.ö. „Cookie-k” szakasz) és amelyekre a szolgáltatási funkcióknak van szükségük.

2. Adatok feldolgozása és használata

TROTEC® a gyűjtött adatokat négy alapvető célra használja fel, miközben nem minden adatot használ ténylegesen minden célra:

1. Fiókjának, személyének és címének adatait (állományi adatok) a használati viszony megalapozására és lebonyolítására (szemináriumok) használjuk fel. 

2. Az egyes, Ön által használt ajánlatok adatait (használati adatok) felhasználjuk a szolgáltatás technikai lebonyolítására (például katalógus-igénylés vagy hírlevél). Eközben előfordulhat, hogy különböző szolgáltatások használati adatai egyeztetési célra összekapcsolásra kerülnek.

3. A szerződéses kapcsolatok (szemináriumok) teljes lebonyolításával az Ön adatait további felhasználás elől zároljuk és az adó- és kereskedelmi jogi megőrzési határidők lejártával töröljük, amennyiben Ön nem egyezett bele kifejezetten adatai további felhasználásába és használatába (például hírlevél).

4. Hírlevélre jelentkezés esetén e-mail címét saját reklámcélra használjuk, amíg Ön le nem jelentkezik a hírlevélről. 

3. Adatátadás harmadik személynek

TROTEC® kizárólag akkor adja át az Ön személyes adatait harmadik személynek, ha:

1. Az átadás szemináriumi részvétel végrehajtásához vagy elszámolásához szükséges, különösen akkor, amikor egy harmadik személynek a szerződéses viszony lebonyolításához ezekre az adatokra szüksége van (például hitelkártya-társaságok vagy szemináriumi szolgáltatók; ennek során az adatok csak annyiban kerülnek átadásra harmadik személyeknek, amennyiben ez a szolgáltatáshoz szükséges).

2. Amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, egyes esetekben a törvény által megengedett kereten belül személyes adatokat adunk tovább azoknak a harmadik személyeknek, akik jogosultak adott esetben a bevitt adatok (például hitelkártya-információk, bankkapcsolatok stb.) és a hitelképesség ellenőrzésére. Ennek során az adatokat csupán a lebonyolításhoz szükséges helynek adjuk tovább. Ezek az esetleg megadott bank és a következő vállalatok, amelyekkel TROTEC® együttműködik:

logisztikai vállalatok (például levélposta) 

3. Az alkalmazandó törvények értelmében ezenkívül állami szervek kérhetnek tőlünk adott esetben felvilágosítást vagy adatokat törvényben meghatározott feladataik ellátásához, pl. bűnüldözés céljára. 

4. Adatok törlése 

Amennyiben adatai az előzőekben említett célokra, beleértve az elszámolást, többé nem szükségesek, töröljük azokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatokat minden törlésnél először csak zároljuk és csak időbeli késleltetéssel töröljük majd, hogy megelőzzük a téves törléseket vagy esetleg a szándékos károkozást. Technikai okokból adott esetben megkétszereződnek az adatok biztonsági mentésekben és szervizek tükrözésében. Az ilyen másolatokat adott esetben ugyancsak a technikai okra visszavezethető időbeli késleltetéssel töröljük. Egyebekben kereskedelmi- és adójogi okokból kötelezettségünk áll fenn arra, hogy a lebonyolított tranzakciókat egy bizonyos időszakon keresztül megőrizzük.

4. Cookie-k 

A cookie-k olyan fájlok, amelyek elhelyezésre kerülnek a számítógép merevlemezén és a navigáció megkönnyítésére szolgálnak. Elkerülhető velük, hogy minden használatnál az összes szükséges adatot újra be kelljen adni. A cookie-k megkönnyítik a TROTEC® ajánlatának használatát. Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását a merevlemezén úgy, hogy böngészője beállításainál a "nem fogadok el cookie-kat" opciót választja. Ön beállíthatja úgy is a böngészőjét, hogy az cookie-k elhelyezése előtt megkérdezze Önt, hogy egyetért-e vele. Végül Ön bármikor törölheti az egyszer már elhelyezett cookie-kat is. Böngészőjének útmutatójában megtalálja, hogy ez az egész részleteiben hogyan működik.

5. Információhoz való jog

Természetesen mindenkor jogában áll Önnek díjmentesen információt kérni a TROTEC®-től arról, hogy milyen adatokat tárol Önről. Amennyiben Ön regisztrált, az adatok az Ön felhasználói fiókjában találhatók, ahol azok bármikor helyesbíthetők, zárolhatók vagy törölhetők. Kérjük, vegye figyelembe, hogy offline tárolt adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha a szerződéses viszony lebonyolításhoz többé nincs szükség rájuk. Amennyiben Ön nem regisztrált, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt a kérésével a kapcsolati űrlapon keresztül. Amennyiben azt kívánja, hogy felhasználói fiókját egészen töröljük, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt a kapcsolati űrlapon keresztül (v.ö. az „Adatok törlése“ szakasszal is).

6. Hírlevél és reklám / Egyetértő nyilatkozat visszavonása

Ha a TROTEC® ajánlatának keretében beleegyezését adta, hogy hírlevelet vagy reklámot küldjünk Önnek, azt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. Kérjük, beleegyezésének visszavonására használja kapcsolati űrlapunkat.

7. Adatbiztonság

TROTEC® mindig igyekszik megvédeni adatait jogosulatlan hozzáféréstől, megsemmisüléstől, visszaéléstől és tönkretételtől. Az Ön személyes adataihoz csak olyan munkatársak férhetnek hozzá, akiknek szükségképpen bele kell tekinteniük adataiba, hogy tevékenységüket szabályszerűen gyakorolni tudják és a lehető legjobban tudjanak Önnek ajánlatokat és termékeket kínálni. Érzékeny adatok továbbítása a TROTEC®-nek SSL eljárásban titkosítva történik. Regisztrált ügyfeleknél a belépés az ügyfélfiókba csak a falhasználónév és a jelszó megadása után lehetséges; kérjük ezért Önt, hogy belepési információit mindig bizalmasan kezelje és ne tegye hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Böngészője ablakát is teljesen csukja be, valahányszor bejelentkezve használta a TROTEC® ajánlatát, mielőtt másik oldalt megnyit, különösen pedig akkor, ha a számítógépet másokkal közösen használja, más személyeknek hozzáférésük van a számítógéphez vagy nyilvános internet-hozzáférést használ.

8. Analitikai szolgáltatások 

Jelenleg használt analitikai szolgáltatások:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA 

Ez a weboldal a Google Inc. („Google“) Google Analytics webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. "cookie"-kat, szövegfájlokat is használ, amelyek az Ön számítógépén kerülnek elhelyezésre és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie-n keresztül készített információk arról, hogy hogyan használja Ön ezt a weboldalt, rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek átvitelre és ott tárolásra. Ha ezen a weboldalon be van kapcsolva az IP-anonimizálás, akkor az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térség szerződő államaiban előzetesen rövidíti. Egy teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül átvitelre a Google szerverére az USA-ba és rövidítésre ott. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja az összegyűjtött információt, hogy kiértékelje a weboldalon történő aktivitást, a weboldal látogatottságát, valamint hogy a webhasználattal és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítsen a weboldal üzemeltetője felé. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéből küldött IP-címet Google nem kapcsolja össze más adatokkal. Ön a cookie-k tárolását böngésző-szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; mi azonban utalunk arra, hogy ebben az esetben Ön esetleg nem tudja használni teljes körűen ennek a weboldalnak az összes funkcióját.

Ezen túlmenően meg tudja akadályozni a cookie-val előállított és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok gyűjtését a Google-nál (az Ön IP-címével együtt), valamint ezen adatok feldolgozását a Google által úgy, hogy letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző-plugint: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Mobil végberendezések használói kattintsanak ide: A Google Analytics kikapcsolása 

A Google Analytics adatvédelmi nyilatkozata

9. Pluginok használata

A TROTEC® internetes ajánlata úgynevezett pluginokat is használ. Ha Ön a TROTEC® egy ilyen pluginnal ellátott internetes oldalait letölti, kapcsolat létesül az illető plugin-szolgáltató szervereivel és eközben közlemény írja le a plugint böngészőjében az internetes oldalon. Ezzel eljut a plugin-szolgáltató szerverére az, hogy melyik internetes oldalt látogatta meg Ön. Ha Ön emellett tagként regisztrált a plugin-szolgáltatónál, akkor lehetséges, hogy ez az információ hozzárendelésre kerül személyes felhasználói fiókjához. A pluginfunkciók használata esetén (pl. kattintás egy „gombra“, egy kommentár elküldése) ezek az információk is bizonyos körülmények között hozzárendelésre kerülnek felhasználói fiókjához, amit viszont Ön a pluginhasználat előtti kijelentkezéssel meg tud akadályozni.

Részleteket a gyűjtött adatokról és a gyűjtés és hasznosítás elkerülésének lehetőségéről és magánszférája védelmének lehetőségeiről az illető szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál, ami a megnevezés utáni linken keresztül közvetlenül megtekinthető.

Jelenleg használt plugin-szolgáltatók és további szolgáltatások: 

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Facebook adatvédelmi nyilatkozata 

Google+
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

Google+ adatvédelmi nyilatkozata 

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Itt Google adatvédelmi nyilatkozata érvényes 

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103, USA

Twitter adatvédelmi irányelve 

10. Trotec egyes ajánlatoknál a Sovendus GmbH utalványrendszerét használja

Egy az Ön számára aktuálisan érdekes utalványajánlat kiválasztásához Trotec álnévre változtatva és kódolva elküldi az Ön e-mail címének hash-értékét és IP-címét a Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) cégnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pont). E-mail címének álnévre változtatott hash-értékét a Sovendus reklámja ellen emelt esetleges kifogás figyelembevételére használjuk (GDPR 21. cikk (3) bekezdés, 6. cikk (1) bekezdés c pont). Az IP-címet Sovendus kizárólag adatbiztonsági célokra használja és hét nap után anonimizálja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pont). Ezenkívül elszámolási célra álnévre változtatva megküldjük Sovendus-nak a rendelési számot, rendelési értéket pénznemmel, munkamenet-azonosítót, kuponkódot és az időbélyegzőt (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pont). Ha érdekli Önt a Sovendus utalványajánlata, az Ön e-mail címéhez nincs nyilvántartva reklámkifogás és rákattint a csak ebben az esetben megjelenő utalvány-hirdetésre, Sovendus az utalvány előkészítéséhez kódoltan megkapja a megszólítást, nevet és az Ön e-mail címét (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, f pont). 

Adatainak Sovendus által történő feldolgozásához további információkat talál a https://www.sovendus.de/en/privacy_policy/ oldalon.

11. Trotec egyes ajánlatoknál a Sovendus GmbH kedvezményes ajánlatait használja

Egy az Ön számára regionálisan érdekes kedvezményes ajánlat kiválasztásához Trotec álnévre változtatva és kódolva elküldi a megszólítást, születési évet, országot, irányítószámot, az Ön e-mail címének hash-értékét, IP-címét a Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) cégnek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pont). E-mail címének álnévre változtatott hash-értékét ezenkívül a Sovendus reklámja ellen emelt esetleges kifogás figyelembevételére használjuk (GDPR 21. cikk (3) bekezdés, 6. cikk (1) bekezdés c pont). Az IP-címet Sovendus kizárólag adatbiztonsági célokra használja és hét nap után anonimizálja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pont).

Ha egy kedvezményes ajánlatra kattint, ezenkívül kódoltan elküldjük Sovendus-nak az Ön nevét, címadatait és e-mail címét a kedvezményes ajánlat személyre szabott igényléséhez a termékszolgáltatónál (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, f pont).

Adatainak Sovendus által történő feldolgozásához további információkat talál a https://www.sovendus.de/en/privacy_policy/ oldalon.

Kiegészítésként természetesen az Adatvédelmi alaprendelet, a Szövetségi adatvédelmi törvény és a Telemédia törvény törvényi szabályozásai érvényesek. Ezek megnézhetők a szövegre való kattintás után.